Cliënten van zorginstellingen

Voor cliënten van zorginstellingen hanteren wij speciale tarieven. Het intaketarief is € 625,- in plaats van € 751,41 en het maandelijkse tarief bedraagt € 115,00 in plaats van € 133,10. Bovendien zijn we voor deze doelgroep en voor hun naasten en begeleiders in tegenstelling tot veel andere bewindvoerders elke dag tijdens kantooruren bereikbaar. Als cliënt van een zorginstelling kunt u zelf bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter. Is dat niet mogelijk, dan kan uw casemanager of een familielid (tot de vierde graad) de bewindvoering aanvragen.

Aangenaam Bewind als eerste bewindvoerder

Onze bewindvoerders hechten veel belang aan persoonlijke betrokkenheid, transparante communicatie en professionele samenwerking. Daarom houden we altijd rekening met uw wensen en verwachtingen. In tegenstelling tot veel andere bewindvoerders zijn wij elke werkdag tijdens kantooruren bereikbaar voor u, uw begeleider en uw naasten.

zorginstellingen-bewindvoering

Aangenaam Bewind als tweede bewindvoerder

Is er een naaste aangesteld als eerste bewindvoerder, dan kunt u voorstellen om Aangenaam Bewind als tweede bewindvoerder aan te stellen. Zo is de continuïteit van het bewind gewaarborgd en heeft uw eerste bewindvoerder altijd een professionele en betrokken partner om op terug te vallen of om advies aan te vragen. Mocht de eerste bewindvoerder onverhoopt (tijdelijk) niet in staat zijn om het bewind op een goede manier te voeren, dan kunnen wij de bewindvoering overnemen zo lang dat nodig is.
We lichten onze visie op bewindvoering graag toe in een persoonlijk gesprek. Neemt u contact op met Aangenaam Bewind, dan kunt u vaak de volgende werkdag al bij ons terecht voor een eerste kennismaking. Dit gesprek is kosteloos, vrijblijvend en – evenals eventuele vervolggesprekken – volkomen vertrouwelijk.