Bewindvoering

Aangenaam Bewind voert bewind met zorg. Wij werken voor mensen die om wat voor reden dan ook zelf (tijdelijk) niet in staat zijn om hun geldzaken goed te regelen. Onze medewerkers bieden financiële zorg op maat aan cliënten van zorginstellingen, aan mensen die hulp nodig hebben bij het op orde brengen en houden van hun financiën en aan mensen met (problematische) schulden. Aangenaam Bewind kan worden aangesteld als eerste bewindvoerder, maar ook als tweede bewindvoerder.